Logo
Oukitel X6P Plug
US
Oukitel X6P

Available from:
Amazon.comGPIO #Component
GPIO00 None
GPIO01 None
GPIO02 Led2i
GPIO03 None
GPIO04 None
GPIO05 None
GPIO09 None
GPIO10 None
GPIO12 None
GPIO13 Button1
GPIO14 None
GPIO15 Relay1
GPIO16 None
FLAG None
Template
{"NAME":"OUKITEL X6P","GPIO":[0,0,57,0,0,0,0,0,0,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}