Logo
Oukitel X6P Plug
US
Oukitel X6P

Available from:
Amazon.comGPIO #Component
GPIO00 None
GPIO01 None
GPIO02 Led2i
GPIO03 None
GPIO04 None
GPIO05 None
GPIO09 None
GPIO10 None
GPIO12 None
GPIO13 Button1
GPIO14 None
GPIO15 Relay1
GPIO16 None
FLAG None
Template (old version)
{"NAME":"OUKITEL X6P","GPIO":[0,0,57,0,0,0,0,0,0,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}